19-åringens psyke prövas igen

Bedömningen att 19-åringen inte är allvarligt psykiskt störd ska överprövas av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Först när överprövningen är gjord kan rättegången, som hålls bakom stängda dörrar, avslutas.

Kön var lång utanför tingssalen när rättegången mot 19-åringen inleddes förra tisdagen i Attunda tingsrätt. Ett 50-tal personer, majoriteten journalister, trängdes om de 25 åhörarplatserna.

Men åhörarna fick snart vända hem igen. Domstolen gick på försvarets linje och beslutade att hela rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar.

Åklagaren Robert Näppi, som ville ha öppna dörrar, tyckte i efterhand att beslutet ändå var riktigt.

– Ja, jag tycker det eftersom han på ett friare sätt kunde berätta om den här händelsen i förhöret som jag höll med honom. För rättegångens del var det bra.

På torsdagen beslutade domstolen, efter ett yrkande från 19-åringens försvarsadvokat, att den rättspsykiatriska undersökningen ska överprövas. De rättspsykiatriska experterna som gjorde undersökningen var oeniga i slutsatsen att det inte finns några hinder för att döma 19-åringen till fängelse.

Robert Näppi motsatte sig inte beslutet.

– Efter att ha träffat och hållit förhör med den åtalade kom jag till uppfattningen att det är ofrånkomligt att man begär en omprövning.

Tycker du att det framkom något nytt under rättegången?

– Ja, visst har det gjort det. Han har anpassat sina uppgifter till en mer sanningsenlig bild, säger Robert Näppi.

19-åringen har erkänt dråp men nekar fortfarande till åtalspunkten försök till grov våldtäkt.

Rättegången återupptas den 19 januari.