1900 nya bostäder i Stadshagen

Det centrala torget ska bidra till stadskänslan
Det centrala torget ska bidra till stadskänslan
Perspektiv västerut som visar ny bebyggelse med Stadshagsklippan och Stadshagsparken i förgrunden. Förlängningen av Kellgrensgatan och Franzéngatan syns till vänster i bilden
Perspektiv västerut som visar ny bebyggelse med Stadshagsklippan och Stadshagsparken i förgrunden. Förlängningen av Kellgrensgatan och Franzéngatan syns till vänster i bilden
Flygbild söderifrån som visar den planerade bebyggelsen
Flygbild söderifrån som visar den planerade bebyggelsen
1900 nya bostäder och flera nya torg och parker. Det är stadens planer för nya Stadshagen som presenterades i veckan.

Mitt i har tidigare berättat om planerna för nya Stadshagen med 800 nya bostäder. Nu har staden presenterat sitt programförslag för området. Och staden har slagit på stort. Antalet bostäder har mer än fördubblats till totalt 1900.

– Det har med att fler intressenter har hoppat på i efterhand Antalet smålägenheter är också många fler än tidigare, säger Oskar Bergström som är handläggare på stadsbyggnadskontoret

Dessutom planeras tre torg i den nya stadsdelen. Ett i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan där tunnelbaneuppgången ligger. Det kallas av staden för ”Centrala torget”. Det ska bilda ”en naturlig mittpunkt i stadsdelen”. På västra sidan av området, längst söderut på S:t Göransgatan landar ”Västra torget” med tunnelbaneuppgång. Det tredje torget, ”Östra torget” blir entrén till Stadshagen från Fleminggatan och här blir det också kommersiella lokaler och hyfsat när att traska ner till Fridhemsplans tunnelbaneentré.

– Programmet handlar om att försöka bygga ihop stadshagen med övriga Kungsholmen, att skapa en tätare miljö med underlag för fler funktioner som skolor, förskolor, nya lokaler och kommersiell service. Samtidigt vill vi spara på de grönkvalitéer som finns och naturområden som Stadshagsklippan, säger Oskar Bergström.

Genomförandet av detaljplanen kommer att pågå i ungefär 10 år enligt staden.

Fakta

Nyheter i programförslaget

Bostäder

Totalt planeras 1900 bostäder varav 500 hyresrätter, 1200 bostadsrätter och 200 studentlägenheter

Torg

Stadsdelen får tre nya torg i väster, i centrum och längst österut.

Parker

Det blir också tre parker i Stadsdelen. förutom befintliga S:t Göransparken byggs två nya: Stadshagsparken längst till väster och Mariedalsparken strax norr om det som i dag är Stadshagens IP.

Skola/Förskola

En skola för 650 elever planeras på platsen för Stadshagens IP. Fem förskolor planeras också för sammanlagt ca 350 barn.

Idrott

Två fotbollsplaner ska finnas i området, en sjumanna och en elvamanna, samt en tennishall.

Källa: Stockholms stad