ANNONS

2 000 bostäder föreslås i skogen

Elisabet Rydström diskuterar planen med Ingrid Thornéus som är ute på hundpromenad. Ingrid var en av dem som var emot ett bebygga Kristineberg. Men ett kafé i området tycker hon låter bra.
Elisabet Rydström diskuterar planen med Ingrid Thornéus som är ute på hundpromenad. Ingrid var en av dem som var emot ett bebygga Kristineberg. Men ett kafé i området tycker hon låter bra.
Nu går startskottet för förvandlingen av nya stadsdelen Kristineberg.

I skogarna planeras för skolor, dagis, butiker och 2 000 nya bostäder.
ANNONS

Redan om två år kan – om allt går vägen – de första bostäderna i den nya jättestadsdelen Kristineberg byggas.

Nu växer planerna på bebyggelse på den omdiskuterade östra sidan av Arningevägen.

Förra veckan gav kommunstyrelsen grönt ljus till det första förslaget till om hur ett färdigbyggt Kristineberg kan komma att se ut. Den så kallade samrådshandlingen innehåller också en plan för hela södra Vallentuna tätort.

– Jag tycker att vi har lyckats bra. Tvärt emot var kritikerna tycker jag att området blir mer tillgängligt för det rörliga friluftslivet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Elisabeth Rydström (C).

Nu ska allmänheten få säga sitt om de första planerna för den nya stadsdelen Kristineberg.

Tanken från politiskt håll är att knyta ihop södra Vallentuna med övriga tätorten. Det ska finnas sammanhängande grönstråk och gång- och cykelstråk mot cent­rum, Roslagsbanan och kommunikationer.

Bällstabergsvägen ska fortsätta som huvudgata in i stadsdelen Kristineberg där man på lång sikt planerar för cirka 2 000 bostäder i villor, radhus och flerfamiljhus. Runt 4 000 personer beräknas till slut att bo i området. Fast ännu är den siffran mycket preliminär.

Två skolor, en två idrottshallar och fyra förskolor finns inritade i förslaget. Intill Arningevägen finns också ett litet stadsdelscentrum, där det kan komma att ligga butiker. Enligt förslaget kommer det också att bli lättare att ta sig över Arningevägen, då flera övergångar och gångtunnlar finns med i planerna.

– Arningevägen får inte bli en barriär, säger Elisabeth Rydström.

ANNONS

Men alla är inte nöjda med förslaget.

– Alliansen bygger bara för sina egna väljargrupper, säger Tomas Lorsell (MP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Han tycker att det är för mycket villor och radhus. Han saknar fler flerfamiljshus och inte minst en tidig planering på klimatsmart bebyggelse.

Även Socialdemokraterna, som gick till val på att omintetgöra planerna på Kristinebergsområdet, är kritiskt. Syftet var att bevara den tätortsnära skogen. Partiet stöddes av omkringboende som gick runt med namninsamlingslappar i protest mot planerna.

– Jag vann inte valet på den frågan. Det får jag inse. Men jag sörjer de vackra mossmarkerna som inte kommer att finnas, säger Jaana Tilles (S).

Hon är kritisk mot att Alliansen hittills inte planerat att göra en miljökonsekvensbeskrivning i området.

– Det är omöjligt att ett sådant stort område inte skulle påverka på något sätt. En utredning måste göras i ett tidigt skede för att man kan anpassa bygget, säger hon.

Bullret tas alldeles för lätt på i planen tycker hon. Trots att Arningevägen kommer att få mer trafik och kanske kan komma att breddas är bebyggelse inritad allt för nära vägen.

– Så girig på att bygga får man inte vara. Nu är det flerfamiljshus som finns där som bullerskydd. Är det där efterlängtade hyresrätter ska ligga?

Fram till 2030 planeras för cirka 7000 nya bostäder i Vallentuna. Antalet invånare i kommunen beräknas bli 45 000 personer att jämföra med dagens 30 000.

’’ Tvärt emot kritikerna tycker jag att området blir mer tillgängligt för det rörliga frilufts-livet.” Elisabeth Rydström (C)