Öppet hus om ny kraftledning

TÄBY En ny elförbindelse mellan norra och södra Stockholms- regionen håller just nu på att byggas.

Den första etappen har påbörjats i Rinkebyskogen och fortsätter snart från Rösjöängen och upp mot Fjäturen.

Projektet har varit omstritt bland annat eftersom det innebär att Svenska kraftnät drar en kraftledning genom natur- och kultur- området Rösjökilen i västra Täby.

I morgon onsdag, den 18 sep- tember, håller Svenska kraftnät öppet hus om avverkningen av skogen.

Mötet hålls klockan 19 i Föreningsgården på Attundavägen 12 i Täby centrum.