2 500 reklamationer under sopkaoset

Så här såg det ut vid många återvinningsstationer i främst ytterstaden under början av året.
Så här såg det ut vid många återvinningsstationer i främst ytterstaden under början av året.
I början av januari utbröt sopkaos i Stockholms stad. Sopkärlen svämmade över i flera veckor när den nya entreprenören inte hade rätt utrustning.

Men staden har ännu inte begärt något vite för haveriet, något som nu kritiseras.

– Om staden ser mellan fingrarna och utgår från att det löser sig när vi har haft ett sopkaos under flera månader så sviker man alla de som blivit utsatta i detta haveri, säger Lotta Edholm (L).

Det var i januari som sopkaoset startade i Stockholms stad. Det var en viss typ av kärl, delvis nedgrävda större avfallsbehållare, som den nya entreprenören inte kunde hämta. De nya fordonen kunde inte lyfta behållarna. Överförningen av IT-systemet med kundregister fungerade heller inte optimalt, vilket bidrog till problemen.

Det krävdes stora insatser och extra kostnader för Stockholm vatten, som ansvarar för sophämtningen på uppdrag av staden, och den nya entreprenören Ragn-sells, för att få bukt med problemen.

Under januari och februari gjorde stockholmarna 2 500 reklamationer, enligt nya siffror från Stockholm vatten. Det är 18 procent av samtliga sophämtningar och går att jämföra med att reklamationer gjordes vid 0,21 procent av samtliga hämtningarna under hela förra året.

Liberalerna i Stockholms stad menar att staden bör utkräva vite från entreprenören. Därför har oppositionsborgarrådet Lotta Edholm i en skrivelse frågat miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) hur staden agerar efter vinterns sopkaos.

Nu har Stockholm vatten och Katarina Luhr svarat på skrivelsen. I den konstaterar Luhr att det ännu inte är klart hur staden, i det här fallet det kommunala bolaget Stockholm vatten, ska göra med viten.

Det kommunala bolaget gör just nu en extern genomlysning av vad som har brustit, och varför, under förberedelserna och vid entreprenadstarten. Ambitionen är att få till en ekonomisk uppgörelse i enlighet med gällande avtal. Om det blir något vite är dock ännu oklart.

Liberalerna tycker att det här svaret är för luddigt och att det borde vara en självklarhet att begära vite när entreprenören inte lyckats utföra sitt uppdrag till fullo.

– Här talar vi om grundläggande infrastruktur där människor är helt utelämnade till att tjänsten fungerar. Det är bara staden, inte de enskilda, som kan sätta hårt mot hårt. Om staden ser mellan fingrarna och utgår från att det löser sig när vi har haft ett sopkaos under flera månader så sviker man alla de som blivit utsatta i detta haveri, säger Lotta Edholm (L)

– För mig är det självklart att om nästan var femte sophämtning i Stockholm inte har fungerat så ska det vara tydligt vilka viten som ska krävas. Det ska inte vara en tolkningsfråga.

Lokaltidningen Mitt i söker Stockholm vatten för en kommentar.