20 000 nya bostäder föreslås i naturreservat

Stockholms handelskammare menar att 20 000 bostäder kan byggas på Masmoberget.
Stockholms handelskammare menar att 20 000 bostäder kan byggas på Masmoberget.
En framtidsrapport från Stockholms handelskammare visar att en storskalig utbyggnad av tunnelbanan ger underlag för 350 000 nya bostäder i länet.

På Masmoberget skulle 20 000 kunna byggas, menar man.

– Tunnelbanan är som ett blodomlopp för Stockholms transportsystem. Den möjliggör bostäder, säger Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms handelskammare.

Vad gör Handelskammaren för att det ska börja byggas?

– Vår framtidsrapport kan ses som ett inlägg i debatten. Vi har regelbundet möten med lokal- och landstingspolitiker och då framför vi våra synpunkter, säger Andreas Åström.

Knäckfrågan är enligt honom hur mycket pengar staten kan bidra med för spårutbyggnaden.

Har ni tänkt på att Masmoberget är ett naturreservat?

– Grönområdena är viktiga men man måste väcka diskussion om delar av eller vissa reservat kan upphöra, säger han.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, ger förslaget kalla handen.

– Det är inte aktuellt att bygga 20 000 bostäder på Masmoberget. Det är inte i naturreservaten vi vill titta efter mark att bygga på, säger han.

Cirka tio procent av Masmoberget, Masmokilen, ingår inte i reservatet. Den är markerad som utredningsområde.

– Det kommer att utredas om kilen ska bevaras eller bebyggas. Det finns många andra attraktiva platser att bygga på, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Räcker det med naturreservat?

– Det finns fortfarande områden som vi behöver skydda, till exempel Flottsbro. Jag tycker inte att man generellt kan säga nej till nya naturreservat. Som det är nu har vi gott om plats att bygga på, säger han.

Ann-Marie Högberg (S), oppositionsråd, säger att hennes parti var emot att det bildades naturreservat på Masmoberget för några år sedan. Ändå tycker hon att reservatet ska bestå.

– Gör man ett naturreservat är det för att vara säker på att det är skyddat för all framtid, säger hon.