20 000 ton sand ska bort från gatorna

SÖDERMALM Många har noterat hur mycket grus och damm det är på gatorna.

Nu när vintern är över ligger all sand kvar på gatorna och trottoarerna. Arbetet med att sopa upp sanden på gång-, cykel- och körbanor pågår för fullt. Men det rör sig om stora mängder – cirka 20 000 ton.

Sanden renas för att återanvändas i halkbekämpningen nästa vinter.