20 flyktingar gör sig hemmastadda

Sedan denna vecka bor 20 ensamkommande flyktingbarn på stadens nyöppnade enhet i Blackeberg.

– Ungdomarna mår bra, säger Rodrigo Estrada, biträdande enhetschef för boendet.

De ungdomar som kommit hittills är alla pojkar i åldern 15–17 år. De flesta kommer från länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea. Boendet heter Bryggan och är inrymt i före detta Blackebergs äldreboende på Björnsonsgatan. Äldreboende hade stått tomt en tid och har nu byggts om för att inhysa ensamkommande asylsökande barn samt familjer som har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden.

Den pågående flyktingkrisen i världen har skapat ett tryck som socialförvaltningen inte tidigare upplevt, enligt Rodrigo Estrada. Samtidigt finns ett starkt engagemang från lokala föreningar och organisationer som vill hjälpa ungdomarna in i samhället, vilket Lokaltidningen Mitt i Bromma tidigare har berättat.

– Engagemanget från civilsamhället finns kvar. Jag får mycket mejl och telefonsamtal från folk som vill bidra.

Boendet på Björnsonsgatan saknar lagringsmöjligheter för kläder. De ser hellre att man ger sådana gåvor till olika frivilligorganisationer. På socialförvaltningens boenden för flyktingar bor både pojkar och flickor.

– Vi vill ha blandade boenden men uppdelningen beror på flyktingströmmarna. Av de som kommer till Sverige är ungefär 80 procent pojkar, säger Rodrigo Estrada.

De som kommit till Blackeberg beskriver han som helt vanliga ungdomar.

– Generellt sett är de väldigt studiemotiverade och vill lära sig språket. Efter skolan träffar de kompisar, spelar tv-spel och lagar mat. Vi vill lära dem att sköta ett hushåll och ta hand om boendets gemensamma utrymmen. Vi ser också fritidsaktiviteter som en viktig del i deras tillvaro.

Under hösten ska ytterligare ett 50-tal flyktingar etappvis flytta till Bryggan. Rodrigo Estrada vädjar till alla föreningar som vill hjälpa att ha tålamod.

– Utmaningen är att ungdomarna ska få landa. Vi är i en fas där vi skapar en struktur för verksamheten. Därefter vill vi få igång ett bra samarbete med olika föreningar, fritidsgårdar och bibliotek i närområdet.