20 lägenheter byggs på villatomt

20 lägenheter ska byggas på Kvarnbergsvägen 31.
20 lägenheter ska byggas på Kvarnbergsvägen 31.
20 lägenheter ska byggas på Kvarnbergsvägen 31.
20 lägenheter ska byggas på Kvarnbergsvägen 31.
En villa på Kvarnbergsvägen ska rivas och på tomten ska två trevåningshus med 20 lägenheter byggas.

Natur- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för två huskroppar med tre våningar vardera på Kvarnbergsvägen 31. Totalt handlar det om 20 lägenheter.

På tomten står det i dag en villa som det beviljats rivningslov för.

– Det handlar om en klassisk förtätning i ett redan bebyggt område där det annars inte finns så mycket mark kvar att bygga på, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Det är oklart när bostäderna beräknas vara klara för inflytt.