200 000 för vattenskada

JÄRFÄLLA En fastighetsägare har efter förlikning gått med på att betala 200 000 kronor till Järfälla kommun i en skadeståndstvist.

I en lokal där kommunen bedriver förskoleverksamhet uppstod två vattenskador. Kommunen ansåg i sin stämningsansökan att fastighetsägaren varit vårdslös eftersom takets tätskiktsmatta inte hade bytts i tid, och begärde 403 948 kronor i skadestånd.

Fastighetsägaren ville först inte betala men parterna har nu kommit överens.