102

miljoner kronor räknar Salems kommun med i statsbidrag i år. Det är en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med 2012. Färre LSS-brukare i kommunen är en delförklaring.