200 bostäder – ovanpå p-hus

Fastighetsbolaget Riddersvik vill bygga 200 lägenheter ovanpå parkeringshuset Väpnaren. Bilderna är skisser som tagits fram i ett tidigt skede.
Fastighetsbolaget Riddersvik vill bygga 200 lägenheter ovanpå parkeringshuset Väpnaren. Bilderna är skisser som tagits fram i ett tidigt skede.
Lägenheterna blir små, cirka 30 kvadrat, och nås via loftgångar. Bilderna är skisser som tagits fram i ett tidigt skede.
Lägenheterna blir små, cirka 30 kvadrat, och nås via loftgångar. Bilderna är skisser som tagits fram i ett tidigt skede.
Järfälla kan få sina första studentbostäder. Ett företag vill bygga 200 smålägenheter ovanpå parkeringshuset Väpnaren.

Järfälla kommun vill förtäta Jakan och bygga nya bostäder på ytor som utnyttjas dåligt. Och nu är ett förslag i den riktningen på väg att bli verklighet.

Parkeringshuset Väpnaren, som ligger i korsningen Viksjöleden-Adilsvägen, kan få 200 studentlägenheter. Det är fastighetsbolaget Riddersvik som har tomträtten för platsen och har anmält sitt intresse om att få bygga.

Ett första förslag väntas få grönt ljus på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april.

– I dag finns det en brist på små ettor med lägre kostnad. Det är en utmaning att bygga så att även unga med låga inkomster har råd att bo, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dag består fastigheten av ett kontorshus i sju våningar och ett parkeringshus i fyra. Riddersvik har tagit fram ett förslag där studentlägenheter i sex våningar ska byggas ovanpå parkeringshuset.

Det handlar om små ettor, 28-30 kvadratmeter stora som ska nås via loftgångar.

Det översta parkeringsplanet görs om till en gårdsmiljö för de boende – som en innergård fast på taket. På entréplanet till bostäderna tänker sig fastighetsbolaget att det ska finnas plats för ett kafé och eller kanske en kiosk.

Om bostadsplanerna blir verklighet innebär det att antalet parkeringsplatser blir färre. Från dagens 460 till 322 platser. Detta trots att platserna utnyttjas mycket. Hur parkeringsfrågan ska lösas utreds av företaget.