200 nya förskoleplatser i paviljonger

Kommunstyrelsen godkände i veckan att 200 förskoleplatser ska färdigställas i så kallade paviljonger.

Paviljongerna ska byggas i anslutning till Runbyskolan och drivas av kommunen.

Behovet av fler förskoleplatser har ökat snabbt efter att alla barn fått rätt till 30 timmars förskola i veckan tidigare i år.

Den totala kostnaden för kommunen blir 9,4 miljoner kronor. Paviljongerna ska stå klara till nästa sommar.