200 nya lägenheter i Rosenlundsparken

200 nya lägenheter, ett större dagis och en uppfräschad Rosenlundspark.

I kväll ordnas ett möte om stadens planer.

– Det verkar vara ett kontroversiellt förslag och vi är medvetna om att det tycks väcka starka känslor, säger Monika Rudenska på stadsbyggnadskontoret.

Husen runt Rosenlunds­parken byggdes på 60-talet och bildar ett lite avgränsat område som sträcker sig från Södra station i öster till Rosenlunds sjukhus och Ringvägen i väster.

– Alla planerare präglas av sin tid. Rosenlundsområdet är ett typiskt exempel på hur man ville bygga då. I dag har vi andra tankar om vad som är viktigt och hur man ser på storstaden och hur man rör sig i den, säger Monika Rudenska.

Alltså är gångvägarna skilda från biltrafiken och husen storskaliga med få butiker och andra lokaler i gatuplanet. Ett ideal som ofta förknippas mer med förorten än med staden.

– Det här projektet försöker återkoppla området till den omgivande staden. Men det är ganska svårt med 60-talets stadsstruktur och man måste inte skapa en kvartersstad.

Monika Rudenska tycker att stadens förslag är en bra lösning, utifrån de förutsättningar som finns.

– Men jag vet att alla inte tycker så, det är därför vi har det här samrådet.

I den långsmala parken ligger Skånegläntans välbesökta lekplats men också delar som folk inte vistas i lika mycket. Det är i en sådan del som staden vill bygga dels stora lamellhus, dels ett punkthus i parken.

Stadens politiker har sagt att de vill ha större variation i arkitekturen bland nybyggena. Men lamellhusen är släta liggande klossar, precis som många andra nya hus.

– Vi har en pågående diskussion på kontoret om vad variation egentligen är. Det vi fokuserar på i förslaget är variationer i bottenvåningen eftersom det är vad man uppfattar när man går på gatan, säger Monika Rudenska och fortsätter:

– Jag tycker att fasaderna är eleganta även om de inte är så högljudda. Om parkhuset pågår just nu en arkitekttävling och det är där vi hoppas få se den där variationen, säger Monika Rudenska.

Fakta

Lämna dina synpunkter

200 nya bostäder, varav 130 hyresrätter i Stockholmshem, samt ett nytt och större dagis.

Swedenborgsgatan förlängs som buss- och cykelgata fram till Grindsgatan. Den gamla bussgatan mellan Grindsgatan och Västgötagatan tas bort för att bli park för äldre barn och ungdomar.

Den 9 april, från klockan 18, ställs planerna ut i Åsö gymnasiums aula och en timme senare kan alla som vill ställa frågor. Fram till den 23 april kan man komma med synpunkter.

Källa: Stadsbyggnads­kontoret