200 överklagade Slussenbeslut

SLUSSEN Knappt 200 personer har överklagat detaljplanen för nya Slussen som antogs den 12 december av kommunfullmäktige. Det visar en sammanställning som stadsbyggnadskontoret har gjort. Den siffra på 250 som kontoret tidigare nämnt innefattade vissa dubletter och kompletteringar.

Överklagandena har skickats till länsstyrelsen som prövar om de är giltiga, därefter fastställer de om kommunfullmäktiges beslut om Slussen är giltigt eller ska upphävas.