2000 mil i bil med ruttna fisken från sjön

Vallentuna och Täby kommuner har låtit utfiskning ske i Vallentunasjön från 2009 och framåt. I år har hittills drygt 10 ton fiskats upp. Trålbåtarna som används har körts hit från Skåne.
Vallentuna och Täby kommuner har låtit utfiskning ske i Vallentunasjön från 2009 och framåt. I år har hittills drygt 10 ton fiskats upp. Trålbåtarna som används har körts hit från Skåne.
Nu är trålningen efter vitfisk i full gång i Vallentunasjön igen.

Metoden har fått både ris och ros.

Klart är att fisken som tagits upp har blivit biogas som kan driva en bil upp till 2 000 mil.

Braxen, björkna, mört, löja och gärs. Hittills har Vallentuna och Täby kommuner låtit fiska upp 120 ton av de fiskarterna ur Vallentunasjön. Syftet är att utfiskningen av den så kallade vitfisken ska göra att rovfiskbeståndet ska växa till sig. När balansen mellan rovfisk och vitfisk är bra i sjön ska siktdjupet i det grumliga vattnet bli längre.

Målet är att Vallentunasjöns vatten ska bli klart och inbjudande att bada i.

När 2015 är slut räknar man med att Täby och Vallentuna kommuner lagt ner drygt 16 miljoner kronor på projektet. Detta utan att sjövattnet blivit så klart och fint som man vill.

Projektet har kritiserats, framförallt av docent Sven Blomqvist på Stockholm universitet som förespråkar andra metoder än trålningen. En fungerande metod skulle enligt honom vara att tillsätta järn i sjön.

Men kommunerna håller fast vid trålningen. Just nu är två trålbåtar från Skåne i full gång med fiske.

Men oavsett om utfiskningen kommer att fixa klart vatten i sjön har fisken som tagits upp kommit till användning. Fisken från sjön omvandlas till biogas som kan användas som drivmedel.

Enligt en uträkning skulle de 120 ton fisk som tagits upp ur sjön räcka för att driva en liten biogas bil 2 000 mil.

– Du hamnar någonstans mellan 1 500-2 000 mil, beroende på bränsleförbrukningen, säger Lennart Nordin, sektionschef biogas Uppsala vatten.

Det är i Uppsala i Uppsala vattens anläggning som körs. Här rötas den i en stor rötkammare. Vid rötningsprocessen bildas gas och det är den som komprimeras och används som biobränsle.

– Det är kanonbra att man inte bara kastar den på en hög utan att den går vidare i kedjan. Sedan ska man också komma ihåg att resten av den rötade fisken, det som inte blir gas omvandlas till gödningsmedel som används på åkermarker. På så vis slipper vi använda konstgödsel, säger Lennart Nordin.

Fakta

120 ton vitfisk har tagits upp ur sjön.

16 miljoner kronor har projektet hittills kostat skattebetalarna.

2000 mil kan gasen från den uppfiskade, rötade fisken driva en bil.