År 2021 blir Haninge över 100 000 invånare

Just nu har kommunen drygt 88 000 invånare.
Just nu har kommunen drygt 88 000 invånare.
Haninge väntas att bli över 100 000 invånare år 2021 på grund av högt bostadsbyggande. Kommunen har ett mål att bygga 600 nya bostäder per år.
– Det finns plats i Haninge att bygga på, kommunen är väldigt stor geografiskt till ytan, säger Meeri Wasberg ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt Haninge kommuns egen befolkningsstatistik väntas det bli över 100 000 invånare i Haninge år 2021 på grund av högt bostadsbyggande.

Just nu har kommunen drygt 88 000 invånare, vilket är en ökning med knappt 2 500 personer under året.
Höstprognosen visar att Haninge kommuns befolkning ökar snabbare än prognosen i våras visade. Främsta förklaringen till ökningen är att antalet bostäder är högre i höstprognosen än i vårprognosen.

Kommunen har ett mål att bygga 600 nya bostäder per år och sedan 1975 har kommunen överstigit det vid fyra tillfällen 1975 och 1992, samt 2015 och 2016. De kommande åren ligger byggprognosen på en bra bit över 600 bostäder per år.

– Det finns plats i Haninge att bygga på, det är en väldigt stor kommun och stor geografisk till ytan. Det vi gör är att ta fram mer detaljplaner som ökar byggnation, bland annat i Vega, Handen, Dalarö, Jordbro, Västerhaninge, Krigslida, Tungelsta och Hemfosa, säger Meeri Wasberg ordförande i kommunstyrelsen.