(rubrik saknas)

Carema vårdcentral i Vårbergs centrum får svidande kritik av Socialstyrelsen.