20,5

procent minskade utbetalningarna för ekonomiskt bistånd, socialbidrag, med under januari jämfört med december. Totalt 6,5 miljoner kronor betalades ut i bistånd.