(rubrik saknas)

På kort tid har två bilolyckor inträffat på väg 222 i höjd med Gustavsberg. Nu tror polisen att vägmarkeringarna i samband med ombyggnationerna på sträckan Insjön – Mölnvik kan ligga bakom.

I torsdags körde en bil in i en annan bil vid trafikplats Gustavsberg och i fredags kolliderade två bilar med varandra i höjd med Värmdö köpcentrum i riktning in mot Stockholm.

Vid båda fallen kan vägmarkeringarna ha legat bakom, enligt polisen. Nu vill därför polisen att väghållaren, alltså trafikverket, ska se över och om möjligt flytta markeringarna så att vägen blir säkrare.