(rubrik saknas)

Det var här på en parkering vid Bäckgårdsvägen i Vårby gård som 19-åringen blev skjuten i huvudet.
Det var här på en parkering vid Bäckgårdsvägen i Vårby gård som 19-åringen blev skjuten i huvudet.