(rubrik saknas)

2

sätt finns det att vinna ett val, enligt Centerns ordförande Christer Mohlin. ”Det ena är att få många röster. Det andra är att få inflytande för sin politik. Det är det vi är intresserade av.”