(rubrik saknas)

83,4

procent. Så såg det preliminära valdeltagandet ut i Värmdö. Det innebär att antalet Värmdöbor som gick till valurnorna steg med 1,8 procentenheter i år jämfört med 2010.