22-åring fick inget bistånd

lidingö Förvaltningsrätten tycker inte att Lidingö kommun har några giltiga skäl för att avslå en 22-årig kvinnas ansökan om ekonomiskt bistånd.

22-åringen ansökte om bistånd för juli månad men fick nej eftersom kommunen tyckte att hon borde ha sökt fler jobb när hon fick veta att hon inte skulle få studera under sommaren.

Men rätten går alltså på kvinnans linje och skickar tillbaka ärendet till kommunen för en ny bedömning.