Min lokala hjälte

22 miljoner för 120 meter genare cykelväg

På den här översiktsbilden kan man se hur cykelvägen går i en sväng runt bollplanen. I framtiden blir det raka spåret för cyklisterna.
På den här översiktsbilden kan man se hur cykelvägen går i en sväng runt bollplanen. I framtiden blir det raka spåret för cyklisterna.
En sväng ska bli en raksträcka på cykelstråket vid Nynäsvägen, i höjd med Tallkrogens bollplan. Satsningen ger 120 meter kortare väg för cykelpendlarna.
Kostnaden? 22 miljoner kronor.

Utmed stora delar av Nynäsvägen i söderort är cykelvägen rak. Men just vid Tallkrogens bollplan tvingas cyklisterna idag till en liten sväng runt planen på den västra sidan.

Detta vill trafikkontoret ändra på. Enligt förslaget som läggs fram för politikerna till nästa veckas sammanträde ska en rak cykelväg anläggas på östra sidan om bollplanen. På så vis slipper cyklisterna svänga och tjänar 120 meter jämfört med idag.

Men smakar det så kostar det. 22 miljoner kronor är den beräknade summan för projektet. Att det blir så pass dyrt – cirka 183 000 kronor per intjänad meter – beror delvis på att bollplanen måste flyttas en aning västerut för att cykelvägen ska få plats – och att trafikkontoret också ska stå för ny belysning och parkering vid bollplanen.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén anser inte att kostnaden är hög i förhållande till vad man får.

– Att bygga infrastruktur för cykel kostar pengar men det är väl värt pengarna när man får en rak och säker cykelväg. Det här är ett av våra huvudstråk för cykling som försörjer hela vägen ner mot Farsta, säger han till Mitt i.

Arbetet med det nya cykelstråket beräknas kunna starta 2018.