22 strömavbrott bara i år

De många strömavbrotten gör många Nämdöbor oroliga för att bland annat vitvaror ska gå sönder. ”De fixar inte att slås av och på hela tiden”, säger Nilla Söderqvist.
De många strömavbrotten gör många Nämdöbor oroliga för att bland annat vitvaror ska gå sönder. ”De fixar inte att slås av och på hela tiden”, säger Nilla Söderqvist.
Det nya elnätet var tänkt att göra livet lättare för Nämdö- och Runmaröborna. I stället har strömavbrotten blivit vardag. Hittills i år har 22 avbrott rapporterats.

– Det går knappt att sköta jobbet härute, säger Calle Bergsman.

Varje gång strömmen försvinner i Runmarö/Nämdöskärgården får Vattenfalls cirka 900 kunder ett sms om att felsökning pågår. Calle Bergsman knappar på telefonen. Där finns en hel drös.

– Det kan ju inte fortsätta så här, säger han.

De senaste två åren har energi­jätten Vattenfall successivt bytt ut det gamla 50-talsnätet mot ett nästan helt nytt i Runmarö/Nämdö­skärgården. Men trots det uppgår de rapporterade ström­avbrotten till 22 stycken hittills i år, de flesta i april, något som även tidningen Skärgården skrivit om. Och än finns ingen lösning.

– Vi har haft störningar sedan årsskiftet och har fortfarande problem som vi jobbar på att lösa, säger Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall.

De så kallade mikroströmavbrotten varar inte så länge, men hinner ändå ställa till med mycket elände. På en sekund slås all ström i husen av och släcker såväl uppkopplade stationära arbets­datorer som lampor.

Men det är inte det största problemet.

– Värmepumpar och vitvaror fixar inte att slås av och på hela tiden och vem betalar om de går sönder? säger Runmaröbon Nilla Söderqvist.

Värmepumpar med ny, känslig elektronik, är gjorda för att vara på, liksom nya vitvaror.

Korta strömavbrott kan ha sönder den dyra utrustningen. Om det sker är det oklart vems ansvaret är.

– För att få ersättning krävs strömavbrott på sex timmar. Och om det nu är så att utrustning påverkas av strömavbrott orsakade av oss så kan kunden få ersättning om de kan styrka skadan. Men det är en jättesvår situation, säger Mikael Björnér.

Svaret får både Nilla Söderqvist och Calle Bergsman att reagera.

– Det kan bli svårt att bevisa att strömavbrotten ligger bakom havererad utrustning och då får vi ingen ersättning. Det är inte rätt, säger Calle Bergsman.

I slutet av april bytte energibolaget ut reläskydden, som tros vara boven, i elnätstationen på Runmarö. Nu ska det utredas och analyseras om dessa reläskydd var orsaken till de många strömavbrotten.

Först i slutet av maj kan ett svar komma.

– Jag kan inte lova att det inte blir fler avbrott, men vid det laget hoppas jag att vi har kommit till botten med problemet, säger Mikael Björnér.

Nilla Söderqvist har hört det förut.

– Det är inte första gången vi har har fått höra att Vattenfall ska åtgärda alla problem – och kort därefter har vi fått strömavbrott igen. Jag vågar inte tro att det ska bli annorlunda den här gången, säger hon.

Fakta

Nytt elnät i Nämdöskärgården

Det ursprungliga elnätet i Runmarö/Nämdöskärgården kom till på 50-talet.

För två år sedan investerades miljoner i att förbättra det gamla elnätet. Då placerades nya elstationer ut, ny kabel lades på sjöbotten och gamla luftledningar byttes ut till isolerade ledningar som inte är lika känsliga för fallande träd.

I den nya utrustningen har det uppstått problem med reläskydden, som ska skydda utrustning från överbelastning, ungefär som automatsäkringar.