22

procent av alla person­bilar i Stockholm var miljöbilar i slutet av 2012. Det är en ökning med 2,2 procentenheter sedan föregående år. Det visar statistik från Trafikanalys.