23 lärare får karriärtjänster

TYRESÖ 23 lärare i Tyresö ser ut att få sin lön höjd med 5 000 kronor från den 1 juli.

Tyresö kommun ansökte om ett större bidrag från staten för så kallade karriärtjänster än Skolverket först beräknat att kommunen kunde få. Därmed kan något fler lärare i Tyresö än beräknat få del av potten.

Alliansregeringens syfte med karriärtjänster är bland annat att göra läraryrket mer attraktivt.