23 mål för miljön – men inga pengar

Kommunhusets anställda ska köra mindre bil. Men i cykelpoolen finns bara en cykel. "Den fungerar utmärkt", säger Malvina Hagbjörk, miljösamordnare.
Kommunhusets anställda ska köra mindre bil. Men i cykelpoolen finns bara en cykel. "Den fungerar utmärkt", säger Malvina Hagbjörk, miljösamordnare.
Enligt den politiska koalitionen i Upplands-Bro ska miljöarbetet genomsyra hela verksamheten.

23 konkreta miljömål finns nedtecknade.

Men i budgeten finns inga pengar för att förverkliga målen.

I källaren i Upplands-Bros kommunhus står en ensam cykel. Här är den: kommunens cykelpool som ska göra Upplands-Bro grönare.

– För några år sedan hade vi en cykelpool med fyra cyklar men tyvärr har några cyklar blivit stulna och inte blivit ersatta. Nu är det bara en cykel kvar, säger Malvina Hagbjörk, miljösamordnare i Upplands-Bro kommun.

Cykeln fungerar utmärkt, men används av få. Trots att cykeln funnits i flera år är det få av kommunhusets omkring 180 anställda som vet om att den finns.

– Vi brukar dra igång en informationskampanj om cykeln varje vår, säger Malvina Hagbjörk.

Tanken var att kommunen skulle dra ned på bilåkandet under 2015, men i själva verket åker kommunens anställda mer bil än tidigare. Och det är inte det enda som haltar i kommunens miljöarbete.

Under 2015 rasade Upplands-Bro i Miljöaktuells miljöranking, från plats 105 till plats 130. Många av de närliggande kommunerna klättrade, men Upplands-Bro låg kvar på samma poäng.

Av de 23 miljömål som politikerna tecknat har kommunen uppnått fem, visar en rapport som Mitt i tagit del av. 100 procent av kommunens tjänstebilar skulle vara miljöbilar i slutet av förra året. I verkligheten är det bara 61 procent. Gamla byggnader med slitna ventilationssystem drar mängder med energi.

I samma rapport står det tydligt: kommunen kommer inte att nå sina mål med befintliga resurser.

– Nej, det stämmer. Med medlen som finns i årets budget för 2016 är det svårt att nå målen, säger Malvina Hagbjörk, miljösamordnare.

Hon får medhåll från Upplands-Bro miljöstrateg Johan Sundqvist.

– Det korta och enkla svaret är nej. De drygt 1,3 miljoner kronor som avsatts i investeringsbudgeten utgörs av löner till två tjänster. Vi kan arbeta med att ta fram utbildningsmaterial, nya miljömål och förslag på konkreta åtgärder. Men de resurser som finns räcker inte för att finansiera de förslagen, säger han.

Enligt en uträkning som miljökontoret själva gjort skulle Upplands-Bro kommun spara 7 miljoner kilowattimmar energi per år om de genomförde en rad energieffektiviseringar.

Det motsvarar energianvändningen för 350 standardvillor, och en besparing på omkring 7 miljoner kronor per år.

– En sak som skulle ha stor betydelse är nya ventilationssystem, en annan är isolering och tätning. Det handlar om att på olika sätt förhindra att byggnaderna läcker värme. Men det innebär stora investeringar, säkert tiotals miljoner, säger Johan Sundqvist.

Politikerna MP, S, KD och C har varit tydliga, miljön står i fokus i det framtida politiska arbetet. Ett nytt hållbarhetsutskott har inrättats som ska driva det gröna arbetet framåt.

Förra året träffades utskottet tre gånger.

– Det är inte antalet möten utan mötenas effektivitet och innehåll som leder till resultat, säger Sara Ridderstedt (MP), utskottets ordförande.

Är du nöjd med kommunens miljöarbete, hittills?

– Nej, Upplands-Bro kan prestera bättre. Vi är en eko-kommun och har dessutom beslut att införa ett certifierat miljöledningssystem. Det förpliktigar. Jag förväntar mig en tydlig förbättring inför 2017 års budget.

När Mitt i frågar om hur mycket pengar i investeringsbudgeten som avsatts för konkreta miljöåtgärder svarar Sara Ridderstedt (MP) att de konkreta åtgärderna måste föregås av ett arbete med ”att sätta nya miljömål”.

– Miljömålen beslutades i oktober 2010. De var många och spretiga vilket försvårade genomförande, uppföljning och mätbara resultat. Nu tar vi fram nya miljömål och en miljöpolicy som är direkt kopplade till miljöledningssystemet. Energieffektivisering, avfall och transporter är prioriterade områden.

Fredrik Kjos (M) är oppositionsråd i Upplands-Bro och ersättare i hållbarhetsutskottet. Han är starkt kritisk till koalitionens miljöarbete.

– Koalitionen har inte varit förberedd på att leda kommunen och har inte avsatt de medel som behövs. Om man gör prioriteringar som sätter miljöarbetet på vänt måste man tydliggöra det. Det finns en ärlighet i det. Att skylla på tjänstemän och på Alliansen håller inte hur länge som helst.