2,3 miljoner extra till gymnasiet

Huddinge Huddinges gymnasieskolor kommer att få ett extra tillskott på 2,3 miljoner kronor i nästa års budget. Det föreslog majoriteten i kommunen nyligen.

Pengarna som man nu planerar att skjuta till motsvarar dock det minskade statsbidraget som var en följd av regeringens besparingar. Enligt gymnasienämndens ordförande, Christina Eklund (M), sätter kommunen in extra pengar just för att täcka upp för det minskade statliga anslaget.