23 miljoner ska göra Humblegatan säkrare

LILLA ALBY Brist på p-platser, otrygga gångbanor och farlig avstigning vid busshållplatsen – de som bor på Humblegatan har haft synpunkter på sin närmiljö. Kommunen har nu beslutat att lägga 23 miljoner kronor på att rusta upp i om­rådet. Gång­banan breddas för att ge plats åt cyklister och träd planteras för att göra gatu­miljön trevligare. Vid årsskiftet påbörjas arbetet, som ska vara färdigt i mitten av 2016.