Min lokala hjälte

23 nya lägenheter i Åhlénshuset

Visionsbild för påbyggnaden sedd från korsningen Odengatan/Vegagatan
Visionsbild för påbyggnaden sedd från korsningen Odengatan/Vegagatan
23 nya lägenheter planeras, bland annat i en påbyggnad, på Åhlénshuset vid Odenplan.

Det är andra försöket att bygga bostäderna sedan det första stoppats i domstol på grund av överklaganden.

Mitt i har tidigare berättat om den planerade påbyggnaden av Åhlénshuset vid Odenplan. Planerna var dels att bygga en påbyggnad på huset längs med Vegagatan, dels att bygga ett gårdshus och höja gården för att få plats med mer butiksytor undertill. Totalt skulle 30 nya lägenheter byggas.

Men det hela överklagades av en boende och stoppades, efter en lång process, i Mark- och miljööverdomstolen.

Höjningen av gården skulle få den boendes golv att delvis hamna under markytan, vilket i sin tur skulle leda till ökad insyn, otrygghet och sämre ljus, enligt honom. Det höll domstolen alltså med om.

Men nu görs ett nytt försök att bygga om huset.

Ett reviderat förslag har ställts ut på samråd. Förslaget har två viktiga förändringar: Det tidigare föreslagna gårdshuset är borttaget och den tidigare föreslagna höjningen av gården likaså.

Det nya förslaget innehåller 23 nya bostäder genom en två våningars tillbyggnad på husen mot Vegagatan, en ombyggnad av den översta befintliga våningen i kontorshuset mot Vegagatan samt en ombyggnad av vindarna i resten av fastigheten.