230 nya bostäder vid Uttrans sjukhus

230 nya villor, radhus och lägenheter kring Uttrans sjukhus.

Det är kommunens vision för området Sandstugan.

Fristående villor bland tallarna, radhus i trädgårdsstad och smålägenheter i hus kring sjukhuset. Så vill kommunen och fastighetsägarna se det nya området Sandstugan, på gränsen mot Salem.

Under november och december är det upp till Botkyrkaborna att säga sitt om byggplanerna, när de ställs ut på samråd.

– Det är ett fantastiskt naturskönt område och vi vill bygga vidare på de naturvärden som finns där, säger Peter Nyberg (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Naturen ska gå igen i byggnaderna, enligt arkitekternas skisser med mörkblå ”blåbärsfärgade” träfasader och ljusa trädäck. De fristående husen ska vara små och enkla.

I förslaget som ska ut på samråd ska de 230 bostäderna fördelas på drygt 80 villor, omkring 70 radhus och ungefär lika många smålägenheter (1-3 rum), varav några eventuellt kan bli hyresrätter.

– Det har varit viktigt från politiskt håll att det blir ett blandat område och att det finns plats för en ny förskola, säger Peter Nyberg.

Med ett nytt bostadsområde hoppas han att turtätheten på kollektivtrafiken i området ska bli bättre. I gröna kilar mellan områdena ska djur- och växtliv bevaras. Enligt kommunen har man efter att grannar blivit oroliga för ökad trafik på Vattravägen gjort en trafikutredning som visar att trafikökningen skulle bli marginell.

En detaljplan över Sandstugan kan bli klar till nästa sommar, tror Peter Nyberg.

– Jag vet att markägarna är sugna på att komma i gång, så om allt går som det ska kan byggstart ske våren 2014.