234

Så många färre brott anmäldes i Spånga-Tensta under första halvåret 2013 jämfört med samma period 2012. Sammanlagt anmäldes 3 065 brott de första sex månaderna i år.