(rubrik saknas)

Kollar du att bildörren går i lås ordentligt?

Katarina Ellström, Masmo:

– Jag hade hört om det här tidigare. Jag brukar stå kvar och titta så att knapparna går ner.