Min lokala hjälte

24,4

miljoner kronor. Det landade Värmdöskolornas underskott på för 2012. Ökade personalkostnader och färre förskolebarn är orsaken till underskottet.