Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Maxstorleken på hus i östra Tyresö har länge varit 50 kvadratmeter. Men den som ger sig ut i området ser snabbt att det är en regel med många undantag. Kommunens politiker var under många år generösa med dispenser och en hel del fastighetsägare fick rätt att bygga ut till 120 kvadratmeter.

2010 satte dock länsstyrelsen stopp för dispenserna och många ägare till små sommarstugor, som mer eller mindre blivit lovade utbyggnad, har fått fortsätta att bo trångt.

För att gottgöra dem, men också för att hjälpa andra som väntar på att få bygga större, har Tyresö kommun därför försökt att få igenom tillfälliga ändringar i områden som Trinntorp, Tyresönäs, delar av Raksta, samt det som kallas yttre Brevik där Brevik, Dyvik, Sjöberga och Ällmora ingår.

Tanken är att man där, i väntan på att kommunen bygger ut vägar och kommunalt vatten och avlopp (VA), ska få bygga ut till 105 kvadratmeter. En förutsättning är att hushållen kan visa att deras enskilda avlopp klarar alla krav.

I Trinntorp, Tyresönäs och delar av Raksta, där kommunen lovat kommunalt VA före 2030, har de tillfälliga utökade byggrätterna fått länsstyrelsens godkännande. Men i yttre Brevik som inte ska få kommunalt VA förrän mellan 2030 och 2050, blev det nej.

Länsstyrelsen anser att man inte kan garantera att avloppsvatten och dricksvatten hålls isär om inflyttningen ökar. Myndigheten varnar för att folk kan bli sjuka.

Beskedet kom i höstas och sedan dess har Tyresö kommun förhandlat med länsstyrelsen och fått fram ett undantag för Ällmora. Villkoret är att kommunen lovat att tidigarelägga VA-anslutningen där.

För Tyresö kommun innebär utbyggnaden av VA att man även fortsatt får vara beredd på stora ekonomiska utgifter. Även om man i Tyresö bestämt att de berörda hushållen till största delen ska bekosta utbyggnaden av VA och vägar står kommunen för ungefär en fjärdedel.

Till exempel beräknas utbyggnaden av VA och vägar i yttre Brevik mellan 2030 och 2050 kosta skattebetalarna 100 miljoner kronor. Breddningen av Tyresövägen mellan 2020 och 2030 beräknas kosta 130 miljoner kronor.

– Utbyggnaden av VA och vägar i Östra Tyresö och breddningen av Tyresövägen är våra mest kostsamma infrastruktursatsningar de kommande åren. Men är man en tillväxtkommun måste man hantera infrastrukturen, säger Åke Skoglund.