25 nya villor till Rönninge

RÖNNINGE Utbyggnaden av Rönninge fortsätter. Kommunstyrelsen väntades igår godkänna en ny detaljplan för Solliden i sydvästra Rönninge som innebär möjlighet till 25 nya villor, och utbyggnad av kommunala gator, vatten- och avlopp. I dag finns 28 villor i området.

I likhet med andra planer på att förtäta områden har det kommit in protester från boende som tycker att de får betala ett för högt pris för utbyggnaden.