250 hyresrätter planeras i Husby

I Husby vill ett byggföretag bygga 250 nya hyresrätter.
I Husby vill ett byggföretag bygga 250 nya hyresrätter.
Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co vill bygga 250 bostäder i Husby i två områden.

Dels på Nidarosgatan där det står två parkeringsdäck i dag, och det andra vid Nordkapsgatan, där det också står ett parkeringsdäck.

Exploateringsnämnden har beslutat om att anvisa mark för totalt 250 bostäder i Husby. Det är företaget D. Carnegie & Co AB som vill bygga hyresrätter i området.

På fastigheten Telemark 1, som ligger nordväst om Nidarosgatan där det i dag står två parkeringsdäck, planerar de för att bygga två kvarter med flerbostadshus.

Där tvättstugan och det före detta fritidshemmet ligger vill de bygga ett mindre bostadshus. Sammanlagt blir det 160 hyresrätter på platsen.

Det andra området som de vill bygga på i Husby är Halden 3 vid Nordkapsgatan, som också består av ett parkeringsdäck. Där vill byggföretaget riva parkeringsdäcket och bygga 90 hyresrätter.

Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista ställer sig positiva till planerna, då ärendet togs upp på senaste mötet.

Vice ordföranden Benjamin Dousa (M) och ledamoten Burhan Yildiz (L) lämnade ett särskilt uttalande där de bland annat säger att de gärna ser fler bostadsrätter i framför allt Husby och Rinkeby.

Nästa steg i planprocessen är att ta beslut om nya detaljplaner för de två tilltänkta områdena.