Många ville plugga på Blackebergs gymnasium

Blackeberg Förra veckan började skolan och många ville att den skulle inledas på naturprogrammet på Blackebergs gymnasium. Linjen var den näst mest sökta kommunala gymnasieutbildningen i Stockholm. 250 ungdomar hade angett programmet som förstaval och 164 elever blev antagna.

Mest sökta blev natur på Kungsholmens gymnasium med 280 förstahandsansökningar och 190 antagningar.