(rubrik saknas)

Friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik.

En arbetsplats med hänförande utsikt.