(rubrik saknas)

Ungkulturhuset Gurraberg ska gå in i ett treårigt samarbete med Film Stockholm, en mötesplats för filmpedagogik.

Projektet ska stärka Värmdöungdomars kunskaper och intresse för entreprenörskap inom kultursektorn.

Central Baltic, ett av EU:s strukturfondsprogram, har beviljat 3 miljoner kronor till projektet där Gurraberg kommer att fungera som en lokal samverkanspartner tillsammans med partners från Gotland, Åland, Estland och Finland.

Fredrik Sneibjerg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Värmdö kommun, tror att ungkulturhuset kan bidra med mycket.

– Att vi får ta den här platsen ser jag som den bästa kvittensen på det unika kunnandet som finns på Gurraberg av att förverkliga ungas kreativa kulturprojekt, säger han.