(rubrik saknas)

FOTO: JOHAN KINDBOM

Manfred Börner, Elin Age och Mikael Gyllström

simmar första delen av Skogåsversionen

av Ironman utanför Badudden i Drevviken.