258 studentbostäder kan byggas i Rissne

Det är byggföretaget Wästbygg som skickat in ansökan om att bygga 258 studentbostäder mellan Valkyriavägen och Rissneleden.

Företaget vill uppföra ett antal smala huskroppar med 201 ettor och 57 tvåor.

I Sundbybergs byggplaner har studentbostäder pekats ut som prioriterade. Förra veckan invigdes 65 stycken i Hallonbergen.