259

Så många barnafödande kvinnor hänvisades från Södersjukhuset till andra sjukhus första halvåret 2013. Första halvåret 2012 fick bara 151 kvinnor samma besked.