(rubrik saknas)

Här, på Slottsbacken, tömde tjuvar en parkerad buss på värde­saker.
Här, på Slottsbacken, tömde tjuvar en parkerad buss på värde­saker.