260 nya lägenheter på gång i Aspudden

Husförslaget sett från Aspuddsparken.
Husförslaget sett från Aspuddsparken.
260 lägenheter föreslås längs Blommensbergsvägen, söder om Aspuddens skola och Aspuddsparken.

Det är Riksbyggen och Wallenstam som ansöker om mark för att bygga lägenheterna. Det handlar om 130 bostadsrätter och 130 hyresrätter som planeras söder om Aspuddens skola och Aspuddsparken.

Exploateringskontoret ser positivt på förslaget, som ingår i stadens planer att förtäta kvarteren i Aspudden och Midsommarkransen. Ett flertal stora ekar kommer dock att ryka om projektet blir verklighet.

500 meter av Blommensbergsvägen måste också byggas om eftersom ett ledningsstråk, som går genom byggområdet, måste förläggas i gatan. Samtidigt vill staden ha en bättre cykelförbindelse mellan Aspudden och Gröndal blir bättre och föreslår ett cykelstråk längs Blommensbergsvägen.

Exploateringskontoret föreslår att politikerna beviljar markanvisning för bygget. Den 9 juni ska politikerna ta beslut.