(rubrik saknas)

Mitt i fick ett

signerat idolkort.