(rubrik saknas)

Läget för bron är fantastiskt, tycker arkitekten Martin Knight