Min lokala hjälte

26,6

kilo elskrot per invånare lämnade Huddingeborna in till återvinning år 2012, enligt bolaget El-Kretsen. Bland annat var det 13,5 kilo elektronik och 6 kilo kylskåp och frysar.